Wereld Winkel Noordwolde
Mandehof 3, 8391 BG Noordwolde
Tel: 0561-430381
e-mail: wereldwinkel.noordwolde@12move.nl

wereldwinkel Noordwolde
DISCLAIMER


De op deze website getoonde informatie is met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wij verstrekken door middel van deze website louter informatie over onze winkel.

Wereldwinkel Noordwolde aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website.
Wereldwinkel Noordwolde aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Wereldwinkel Noordwolde opgenomen informatie.

Hoewel
Wereldwinkel Noordwolde alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Wereldwinkel Noordwolde niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door
Wereldwinkel Noordwolde worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Wereldwinkel Noordwolde uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Wereldwinkel Noordwolde worden onderhouden wordt afgewezen