ANBI Status

Rechtsvorm:             Stichting
Statutaire Naam:      Stichting Wereldwinkel Weststellingwerf
Publiekelijke Naam:  Wereldwinkel Noordwolde.

RSIN: 8037.92.517B01

Vestigingsadres:      Mandehof 3, 8391 BG, Noordwolde
Telefoonnummer:      0561 - 430 381
E-mail:                    wereldwinkel.noordwolde@12move.nl

Doelstelling:
In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel
Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie
De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

De Organisatie
De Wereldwinkels zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De vereniging lobbyt op internationaal niveau voor een rechtvaardige wereldhandel. De vereniging controleert ook de bedrijven die eerlijke handel leveren op de criteria van eerlijke handel. De winkels ontvangen ook ondersteuning bij de exploitatie, waaronder inkoopadviezen, sturing op verkoopcijfers en marketing communicatiemiddelen.

Actueel beleidsplan
Inleiding
Wereldwinkel  Noordwolde bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. Wereldwinkel Noordwolde is lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, en bundelt zo haar kracht met 270 andere Wereldwinkels. Samen vergroten ze de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten.
Activiteiten

Wereldwinkel Noordwolde vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
- verkoop en promotie van fairtrade cadeaus;
- het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes;
- bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen, d.m.v. het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels

Samenstelling van het bestuur:
Het bestuur is samengesteld uit 3 leden in de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester

Beloningsbeleid:
Wereldwinkel Noordwolde heeft geen personeel in dienst maar werkt met vrijwilligers.

Jaarrekening 2012:
                                   BALANS per 31-12-2012
Vaste activa                    852      eigen vermogen                   30030
Voorraad                     17806      vooruit ontvangen bedragen     3250
Liquide middelen         13010       uitgegeven cadeau bonnen       340
Nog te ontvangen          1952

Totaal activa               33620       Totaal passiva                     33620


Winst & Verliesrekening per 31-12-2012
Omzet                                    18662
Inkoop waarde omzet               11716
Verkoop resultaat                      6946            6946 +

Algemene kosten                                 
huisvesting                                7079
scholing/voorlichting en reclame  2147
afschrijving                                  180    
licenties/abonnementen              1527
Algemene kosten                        342
Totale algemene kosten           11275          11275 -/-

FinanciŽle baten en lasten                            4520 +

Resultaat  (winst)                                          191
Wereld Winkel Noordwolde
Mandehof 3, 8391 BG Noordwolde
Tel: 0561-430381
e-mail: wereldwinkel.noordwolde@12move.nl

wereldwinkel Noordwolde